Uvoz automobila na invalida

Kako uvesti auto na invalida

Osobe sa invaliditetom imaju posebne povlastica i olakšanja što se tiče automobila, vozila. Zakonom su rasterećeni mnogih stavki, u zavisnosti od stepena invaliditeta. Ovim je obuhvaćena kupovina vozila u inostranstvu i olakšice prilikom procesa uvoza u matičnu državu.
Prema odredbama člana 216. Carinskog zakona Srbije, ’’osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom, su oslobođene plaćanja uvoznih dažbina za određene predmete, a između ostalog tu spadaju i putnički automobili i druga motorna vozila’’. Znači, postoji oslobođenje od plaćanja carine, ako se prilože odgovarajuća dokumenta kao dokaz određenog stepena invalidnosti. Od papira, neophodna je medicinska potvrda da invalid ima teško telesno oštećenje od najmanje 70%, potvrda o priznanju svojstva vojnog invalida ili da se radi o roditeljima deteta koje je višestruko ometeno u razvoju.

uvoz automobila na invalida

Potvrde se mogu pribaviti u Ministarstvu za rad ili socijalnu politiku. Neosredno pre vađenja dokumenta, dešava se da je neophodno sazivanje komisije za veštačenje i procenu stepena invaliditeta.
PDV se plaća, prilikom uvoza, ali je moguća refundacija. Iz Ministarstva rada stiže na kućnu adresu obaveštenje da je traženi iznos plaćen i da korisnik može da izvrši povraćaj u najbližoj jedinici Poštanske štedionice. Tad je neophodno pribaviti zahtev na propisanom obrascu, potvrda o plaćenom PDV-u, overena carinska deklaracija i fotokopija lične karte. Radi potpunog oslobođenja od plaćanja PDV-a, invalid mora imati dokumentovan dokaz da ima 100% telesno oštećenje.

Kako se osloboditi carine za uvoz na invalida

Da bi došlo do oslobođenja od plaćanja carine, vozilo mora da ispunjava najmanje Euro 3 standard i nije važno da li je u pitanju novo ili polovno vozilo. Izuzetak su terenci i neki modeli koji su poreklom iz Evropske unije i odatle se izvoze. U tim slučajevima, carina se plaća u potpunosti ili delimično.
Polovna vozila se u inostranstvu kupuju na ime invalida, a nova se takođe na njegovo ime poručuju iz inostranih auto salona. Korišćenjem povlastica za invalide, dozvoljen je uvoz samo jednog automobila. Da bi se uvezeno vozilo prodalo neophodno je da za polovno prođu tri, a za novo pet godina korišćenja. Prilikom otuđivanja automobila uz overen kupoprodajni ugovor kod notara, plaćaju se sve dažbine od kojih je korisnik invalid bio oslobođen. Ukoliko vas interesuje zvanična i detaljna procedura uvoza automobila na invalidnost možete je videti na sajtu Ministarstva finasija i uprava Carina Srbije.

 

About the Author

Igor Novaković
Predstavnik sajta za Otkup automobila Beograd. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete mi se obratiti na broj telefona: 064 612 96 31 ili preko upitnika na sajtu. Ukoliko prodajete polovan automobil u Beogradu, naši agenti dolaze za samo 1h bilo gde u gradu da besplatno procene vaš automobil, opširnije možete pročitati na našoj stranici Otkup automobila u Beogradu, isplata automobila je na licu mesta - odmah.