Kupoprodajni ugovor za automobile

kupoprodajni ugovor za automobile

Procedura kupoprodaje automobila nije validna i u skladu sa zakonom ako nije utvrđena kupoprodajnim ugovorom koji se overava kod javnog beležnika (notara). Postojanje ovog pravnog akta je veoma važno podjednako za kupca i prodavca, a štiti interese obe strane i sprečava eventualne prevare. Potrudićemo se da vam kroz ovaj tekst objasnimo kako jedan ugovor treba da izgleda i šta je potrebno spomenuti u toku njegovog sastavljanja.

Kupoprodajni ugovor za vozilo

Na početku navodi se datum sačinjavanja ugovora i mesto gde se sklapa. Navode se osnovni podaci o kupcu i prodavcu, a takođe i detalji o automobilu: vrsta, marka, tip, broj šasije i motora, godina proizvodnje, broj sedišta, boja karoserije… Ne treba zaboraviti kupoprodajnu cenu. Kao naredna stavka se navode obostrane obaveze. Prema klasičnom ugovoru, prodavac mora da preda automobil kupcu sa svom dokumentacijom i dodatnom opremom. Uz ključ mora da priloži i rezervni, ako ga poseduje. Na dan isplate dogovorene cene vozila, osobi koja ga je kupila prenosi pravo svojine. On će odgovarati ako do tog momenta kupcu nije otkrio mane i kvarove, ako postoje. Kupac kupuje auto u viđenom i nađenom stanju i na dan preuzimanja vozila isplaćuje novac prodavcu. On je u obavezi da plati i sve dodatne troškove i takse, ako dogovorom nije drugačije utvrđeno.

kupoprodajni ugovor za vozila

Nakon potpisivanja ugovora, kupac nema pravo na reklamaciju. U slučaju spora i nepoštovanja ugovornih obaveza, nadležnost ima redovan sud. Sud ne može da deluje i rešava probleme bez ugovora. Mnogi vozači se prevare pa nakon prodaje plaćaju tuđe kazne za nepropisno parkiranje i saobraćajne prekršaje. Ne mogu to da izbegnu upravo zbog nepostojanja bitnog pravnog akta o kupoprodaji i izbegavanja pravilnog prenosa vlasništva.
Umesto prodavca, može prisustvovati ovlašćeno lice i to sa svojom ličnom dokumentacijom i overenim pisanim ovlašćenjem.
Ugovor se ne smatra validnim bez tačnih podataka, potpisa ili overe. Proces overe je rađen do skoro samo po opšinama i sudovima u Srbiji, a od skoro i kod notara. Prvo se legitimišu obe ugovorne strane, nadležno lice proverava sadržaj ugovora i čita ga pred prisutnima. Nakon toga, oni daju svoje potpise i udara se pečat. Cena overe kod notara zavisi od broja dokumenata za overu. 
Kupoprodajni ugovor je veoma bitan, jer je jedini pravi dokaz da je obavljena kupoprodaja. Takođe je prvi korak u procesu prenošenja vlasništva i prisvajanjem vozila koje je predmet prodaje. Zato se mora paziti da se svaki važan detalj napomene, u cilju zaštite i prodavca i kupca. Ukoliko vas interesuje procedura kupoprodaje automobila možete je videti ovde

 

About the Author

Igor Novaković
Predstavnik sajta za Otkup automobila Beograd. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete mi se obratiti na broj telefona: 064 612 96 31 ili preko upitnika na sajtu. Ukoliko prodajete polovan automobil u Beogradu, naši agenti dolaze za samo 1h bilo gde u gradu da besplatno procene vaš automobil, opširnije možete pročitati na našoj stranici Otkup automobila u Beogradu, isplata automobila je na licu mesta - odmah.