Prenos vlasništva automobila

prenos vlasnistva automobila

Prebacivanje vlasništva vozila sa jedno lice na drugo je standardan korak u procesu kupoprodaje ili poklona auta. Normalno je, a i zakonski neophodno, posedovati dokumenta koja daju podatke o vlasniku automobila. To se radi pre svega da bi se dokazalo vlasništvo, jer svaki auto ima vlasnika koji će ga prodajom ili poklanjanjem prebaciti na ime druge osobe. U nedostatku dokumenata, nadležno lice može samtrati automobil ukradenim. Ovo je pravni postupak koji je preporučljivo odraditi što pre.

Procedura prenosa vlasništva motornog vozila

Nakon sačinjavanja kupoprodajnog ugovora, plaća se porez na prenos apsolutnih prava u Poreskoj upravi. Iznos je 2.5% od vrednosti vozila kod prodaje. Postoji jedan izuzetak. U slučaju poklona, u prvom naslednom redu, porez se ne obračunava. Neophodno je da obe ugovorne strane budu prisutne. Potrebno je sa sobom poneti dva originalna overena primerka ugovora, popuniti PPI4 poresku prijavu i sa tim predati i fotokopirane ili očitane lične identifikacije. Kad Poreska uprava da svoj pečat, vrši se upis promene vlasništva u jedinstveni registar MUP-a. Novi vlasnik u policijsku stanicu nosi ličnu kartu, originalni kupoprodajni ugovor i saobraćajnu dozvolu.

prenos vlasnistva automobila
Učesnici prenosa vlasništva mogu biti jednako i fizička i pravna lica. Koraci su u suštini isti, uz minimalne razlike. Kada pravno lice kupuje vozilo od fizičkog, u Poresku upravu donosi i pečat firme i njeno ovlašćenje da može da kupi automobil koji je predmet ugovora. Porez od 2.5% firma može platiti gotovinski ili sa sopstvenog računa. Kada je pravno lice u ulozi prodavca, dužno je da fizičkom licu – kupcu izda fakturu sa sračunatim PDV-om. Iskazana cena mora biti što približnija tržišnoj vrednosti vozila. Ugovor se ne sklapa, već se u Poreskoj prilaže upravo ta faktura. Postojanje ugovora je neophodno ako pravno lice nije obveznik PDV-a. 
Ako je kupac, odnosno primalac poklona, iz iste opštine kao i prvobitni vlasnik, nije u obavezi da menja tablice. Ako nije, prethodni vozač je dužan da odjavi stare tablice i vrati u nadležnoj jedinici MUP-a, da bi drugo lice uredno odradilo prijavu.
Česta je pojava odlaganja prenosa vlasništva i vozači se odlučuju za privremeno davanje ovlašćenja za korišćenje vozila do prve registracije. Jeste dosta jednostavnije zbog plaćanja, ali to nikako ne treba činiti jer nosi brojne posledice. Postoji pravna nesigurnost, jer novi vozač nije nominalni vlasnik. Može da se desi da ugovor o prodaji do tada neće važiti i stvaraju se dodatni troškovi za sastavljanje i overu novog. Za vlasnika je problem ako se desi da kupac pravi saobraćajne prekršaje, jer sve kazne stižu na njegovu adresu. Najproblematičnija situacija je ako prodavac umre i automobil ulazi u ostavinsku raspravu. Zato je najbolje odmah uraditi pravi prenos bez čekanja.

About the Author

Igor Novaković
Predstavnik sajta za Otkup automobila Beograd. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete mi se obratiti na broj telefona: 064 612 96 31 ili preko upitnika na sajtu. Ukoliko prodajete polovan automobil u Beogradu, naši agenti dolaze za samo 1h bilo gde u gradu da besplatno procene vaš automobil, opširnije možete pročitati na našoj stranici Otkup automobila u Beogradu, isplata automobila je na licu mesta - odmah.