Saveti
Uvoz automobila na invalida

Kako uvesti auto na invalida Osobe sa invaliditetom imaju posebne povlastica i olakšanja što se tiče automobila, vozila. Zakonom su rasterećeni mnogih stavki, u zavisnosti od stepena invaliditeta. Ovim je obuhvaćena kupovina vozila u inostranstvu…javni beleznik notar novi sad

Javni beležnici Novi Sad, Notari Novi Sad

Sve overe prepisa, prepis, rukopisa građani Srbije od sada vrše kod Javnih beležnika – Notara. Radi lakšeg slalaženja napravili smo vam tačnu Google lokaciju vama najbližeg Javnog beležnika – Notara po opštinama Novog Sada. Ukoliko…


cenovnik-notara-javnog-beleznika

Cenovnik notara javnih beležnika

Cene javnih beležnika (notara) su nešto jeftinije u odnosu na nekadašnje overe opštinskih službenika. Ali usluga je daleko kvalitetnija zbog bolje organizacije rada javnih beležnika (notara). U nekim kancelarijama je po par šaltera za overu…


notari-beograd

Notari Beograd | Javni beležnici Beograd

Od 1.marta 2017 god. sve overe potpisa i rukopisa, kupoprodajnih ugovora za automobile, nepokretnosti… koje su se vršile u gradskim opštinama prelaze u nadležnost licenciranih javnih beležnika – notara. Overa kupoprodajnog ugovora prilikom kupovine automobila,…